Dogs are not food

€2500

Campaign Target

1

Donations

€1500 to go
Donated40%

Dogs are not food

In april 2014 zijn de Indonesische dierenorganisaties ‘Animal Friends Jogya’ (AFJ) en JAAN gestart met de campagne “Dogs are not food”. De afgelopen jaren werd er steeds vaker melding gemaakt van honden die door mannen op motoren gestolen werden. Daarnaast vertelden omwonenden van een LAPO (restaurant waar hondenvlees wordt geserveerd) over het gekrijs en gejank van honden vanuit het restaurant. De meldingen over de wijze waarop de honden worden behandeld en getransporteerd en het ontbreken van enige hygiëne tijdens de slacht spande de kroon.

Na gedegen onderzoek werd de omvang van deze barbaarse praktijken duidelijk. In een rapport van de World Health Organisation (WHO) kwam naar voren dat de aanhoudende uitbraak van rabies in Bali direct in verband kon worden gebracht met de illegale transporten van honden. Gelet op de verschrikkelijke leefomstandigheden van de honden en de manier waarop zij worden getransporteerd is de kans groot dat mensen naast rabies ook andere ziektes zoals Cholera, Trichinellose, Parvo en de welbekende hondenziekte oplopen (en verspreiden).

JAAN en AFJ hebben onderzoek gedaan in vier grote gebieden. Uit dit onderzoek bleek dat in deze gebieden wekelijks 4680 honden per week worden geslacht voor menselijke consumptie. Nog altijd leeft bij bepaalde mensen in Indonesië het idee dat het eten van hond bepaalde lichamelijke klachten kan verhelpen.

Het doel van de gezamenlijke campagne is om meer bewustheid te creëren en de wreedheden aan de kaak te stellen. JAAN wil dat het slachten van honden bij wet verboden wordt. Daarnaast wil JAAN de Indonesische regering bewust maken van het feit dat het consumeren van honden een grote bijdrage levert aan het verspreiden van rabiës en andere ziekten. Hiermee vormt de consumptie van honden een gevaar voor de samenleving.