Over JAAN

Stichting JAAN werd in 2004 opgericht onder de naam ProAnimalia. ProAnimalia was de ondersteunende organisatie van het netwerk van opvangcentra voor in beslag genomen wilde dieren in Indonesië, alwaar Femke den Haas, sinds 2002 bij de oprichting betrokken was. In 2008 werd het ‘Jakarta Animal Aid Network’ opgezet, om dierenwelzijn in het algemeen in Indonesië te verbeteren en in een netwerk te opereren met alle bestaande dierenopvangcentra, organisaties en overheidsinstellingen. In Nederland is Stichting JAAN een ondersteunende organisatie voor het werk van JAAN in Indonesië.

In 2018, tien jaar na de oprichting van JAAN lanceren wij een nieuw uniek programma om de wilde dierenhandel aan te pakken: Animals 4 Animals. In samenwerking met Scent Imprint for Dogs in Nederland zetten wij een K9 unit op die ons gaat helpen in Indonesië smokkelaars van wilde dieren te onderscheppen. Dit is een nieuwe manier na jarenlange mislukte pogingen om de handel tussen de verschillende eilanden in Indonesië effectief te stoppen. Hondje Bailey, een Cocker Spaniel geboren bij Miranda Hortin, opgegroeid bij de Familie Meier en getraind door Scent Imprint for Dogs zal Femke en haar team in samenwerking met de Indonesische politie helpen dierenhandelaren op te sporen.
Bailey is dan ook de ‘leider’ van dit unieke project.

Met uw financiële hulp kunnen we dierenleed een halt toeroepen! Uw donatie wordt op een brede en directe manier ingezet tegen dierenleed!

Doneren kan direct op rekeningnummer: IBAN NL19INGB0004584480 t.n.v. Stichting JAAN Nederland te Den Haag