Dolfijnen in gevangenschap

Dolfijnen in gevangenschap

Dolfijnen horen niet te leven in gevangenschap. In dolfinaria komt daar nog eens bij dat ze onnatuurlijke kunstjes moeten vertonen in een zeer stressvolle situatie.

Wat er allemaal mis is met dolfinaria:

Gebrek aan ruimte en chloorwater
Dolfijnen kunnen niet hun natuurlijke gedrag uitvoeren in bassins die vele honderden malen kleiner zijn dan de zeeën en oceanen waarin zij normaal leven. In het wild leggen de dieren wel 80 kilometer per dag af. Het badje waarin ze worden gedwongen te leven, zit vol met chloor dat erg irriteert op hun huid en in hun ogen.

Geen mogelijkheid tot normale communicatie
Dolfijnen gebruiken hun sonar om contact te leggen en sociale contacten te onderhouden. Deze sonar werkt met weerkaatsing van geluid. Door het bassin waarin zij gevangen zitten, kunnen zij ook dit sociale gedrag niet uitvoeren. Bovendien zorgt de weerkaatsing van het geluid dat ze zelf hebben uitgezonden voor verwarring en stress.

Gedwongen optredens
De hoogintellectuele dieren worden gedwongen onnatuurlijke kunstjes uit te voeren. De kunstjes worden aangeleerd door middel van voedseldeprivatie.
Indonesie zou de handel in dolfijnen moeten verbieden en de dolfijnen laten rehabiliteren door JAAN.