Privacyverklaring

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens wanneer ik donateur of vriend ben van de Stichting JAAN Nederland?
Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Wij garanderen u dat uw gegevens op geen enkele manier doorgegeven of verkocht worden aan andere organisaties.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens wanneer ik mij aanmeld voor de nieuwsbrief en of andere digitale informatie?
Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. De Stichting JAAN Nederland stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid.
Wij besteden de uiterste zorg aan onze website, de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Echter, ook bij de meeste strenge controle kunnen risico’s (bijv. door hacking) niet worden uitgesloten. De Stichting JAAN Nederland kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Algemene informatie op de website
Onze website bevat informatie met een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om u een goed beeld te geven van onze activiteiten en verantwoordelijkheden.