Sumatra Wildlife Center

In Kalianda (Sumatra) wordt door JAAN Wildlife een nieuw opvangcentrum, het ‘Sumatra Wildlife Centre’ gebouwd. Het doel van dit centrum is om de internationale dierenhandel te stoppen.

Sumatra is het habitat van veel met uitsterven bedreigde diersoorten. Vele duizenden dieren worden echter jaarlijks gevangen in opdracht van illegale dierenhandelaren. Zo zijn bijvoorbeeld Orang Oetan baby’s vaak het slachtoffer. Hun moeders worden doodgeschoten en de baby’s worden verhandeld. Maar ook andere soorten primaten, allerlei soorten vogels, beren, krokodillen, slangen en nog vele andere soorten. Via smokkelroutes worden deze dieren naar de haven op Zuid Sumatra gebracht, vanaf die haven maken de dieren de overtocht naar Java en via de luchthaven van Jakarta worden ze de hele wereld overgevlogen.

Gelukkig worden met enige regelmaat dieren op de luchthaven onderschept en in beslag genomen. Het grote probleem is echter dat wanneer de dieren pas op Java in beslag genomen worden, het een verschrikkelijke rompslomp is om de dieren terug te krijgen naar hun originele leefgebied. Zo heeft vorig jaar een op het vliegveld in beslag genomen baby Orang Oetan een jaar eenzaam in een hokje op het vliegveld geleefd omdat het in orde maken van het papierwerk zo lang heeft geduurd. Dit langdurige proces gaat volledig ten koste van de kansen dat het dier krijgt om zich verder te ontwikkelen en de mogelijkheden op rehabilitatie.

Om dit soort verschrikkelijke situaties in de toekomst te voorkomen en het proces naar rehabilitatie te versnellen, is JAAN begonnen met de bouw van het Sumatra Wildlife Centre. JAAN is de enige organisatie in Indonesië met mensen die gespecialiseerd zijn in het vangen en verplaatsen van alle wilde dieren. JAAN wordt door de nationale politie daarom altijd gevraagd te helpen bij inbeslagnames van dieren. Ook voor dit nieuwe project zal JAAN met de nationale politie samenwerken om de inbeslagnames te doen. Het centrum wordt gebouwd op 7000m2 grond dat door JAAN werd aangekocht. Deze grond ligt langs de smokkelroute en dichtbij de haven waarvandaan de dieren naar Java worden gesmokkeld. Het nieuwe centrum zal alle soorten wilde dieren direct kunnen opvangen en dankzij haar uitgebreide netwerk ervoor zorgen dat ze in zo’n kort mogelijke tijd rehabiliteren. Zo worden Orang Oetans zsm naar het gespecialiseerde opvangcentrum SOCP op Noord-Sumatra gebracht waar zij de dieren via een speciaal programma terug naar het wild geleiden.

Inzet Speurhonden

In Nederland werd vorig jaar het k9 scent imprint hondje Bailey (en binnenkort komen daar nog 4 speurhondjes bij) opgeleid om gesmokkelde dieren op te sporen. Dit hondje is inmiddels al verhuisd naar Indonesië 
Bailey en binnenkort ook de andere speurhonden zullen het meest ingezet worden op de schepen die van Sumatra naar Java varen. Indien er gesmokkelde dieren aan boord zijn van de boten kunnen deze dieren na opsporing door de speurhonden meteen in beslag genomen worden. De dieren worden dan direct naar het Sumatra Wildlife Center gebracht, waar zij worden onderzocht en zo nodig behandeld. En zo is het traject tot een succesvolle rehabilitatie een stuk korter geworden. JAAN werkt hiervoor dus samen met de nationale politie en krijgt daarmee alle medewerking van de overheid.

JAAN assisteerde al eerder het ministerie van Bosbouw met het verplaatsen van geredde dieren in Lampung (Zuid-Sumatra). In 2015 vertrok het ministerie met haar kantoor uit Lampung en sindsdien is zij niet meer actief in het gebied. Er zijn ook geen andere dierenbeschermingsorganisaties actief in het gebied en er zijn geen faciliteiten voor in beslag genomen dieren.

Illegale handel in de kraag gevat

Een ander belangrijk voordeel van het eerder ontdekken van gesmokkelde dieren is dat de illegale handelaren makkelijker gepakt worden. Omdat de dieren nog maar net op de schepen zijn aangekomen is het logischerwijze veel makkelijker aan te tonen waar de dieren vandaan komen en door wie ze op transport gezet zijn.

Naast het in de kraag vatten van illegale dierenhandelaren bij het onderscheppen van gesmokkelde dieren op de boten doet JAAN ook actief onderzoek naar illegale handel. Dit wordt gedaan via undercover onderzoek en internet-onderzoek. Deze onderzoeken zijn niet zonder risico en daarom worden veel arrestaties niet in Indonesië naar buiten gebracht uit veiligheidsoverwegingen en effectiviteit van de nog lopende onderzoeken.

Het Sumatra Wildlife Centre, meer dan een opvangcentrum

Het Sumatra Wildlife Centre wordt een centrum vol kennis en specialisme. Het hoofddoel is het stoppen van de illegale dierenhandel. Daarnaast zal er een educatiecentrum zijn, en helpen we mee aan de ontwikkeling van de lokale bevolking.

Het SWC wordt gebouwd op 7000m2 eigen grond. Inmiddels zijn er kooien voor de opvang van dieren en is er begonnen aan de kliniek. Hierna worden de basisvoorzieningen geplaatst: water, elektra en riolering. Er zullen natuurlijke barrières aangelegd worden tussen alle voorzieningen. Accommodatie voor het vaste personeel zal op het einde gebouwd worden. Er is nog 3000m2 grond nodig voor het verbouwen van groente en fruit. Dit is nodig om zelfvoorzienend te kunnen zijn in voedsel en om mensen te onderwijzen in het verbouwen van groente en fruit op de meest duurzame en natuurlijke wijze. Dit kan niet allemaal op hetzelfde terrein plaats vinden i.v.m. stress voor de dieren en kans op ziektes.

Jong geleerd is oud gedaan

Om kinderen en jongeren ter educatie naar het centrum te trekken, is er een skatepark en klimmuur gebouwd. Wanneer de kinderen / jongeren komen skaten worden zij onbewust en bewust betrokken bij het SWC. Ook hun ouders zullen daardoor bij het SWC komen en daarmee zullen steeds meer mensen op een positieve manier betrokken raken bij het centrum en het belang begrijpen van de bescherming van dieren. Het is natuurlijk belangrijk dat dit al op jonge leeftijd gebeurd.

Zelfvoorzienend

We zullen eigen groente en fruit verbouwen om zelf voor de voedselvoorziening voor de dieren en de medewerkers te kunnen zorgen. Hiervoor zullen we lokale bevolking opleiden hoe ze het best groente en fruit kunnen verbouwen en te zorgen voor stabiele opbrengsten. De overschotten mogen deze mensen verkopen op de markt. Doordat dit in eigen beheer gebeurd weten we ook dat er geen pesticiden worden gebruikt en kunnen we het veilig aan alle dieren geven.

Dansaapjes

Een aantal lopende projecten van JAAN worden in de komende anderhalf jaar verplaatst naar het SWC. Zo hebben we een langlopend project waarbij we dansaapjes van de straat halen. Inmiddels hebben we al voor een verbod op dansaapjes in Indonesië gezorgd. We vangen de ex dansaapjes op en geven ze de medische zorg die zij nodig hebben. Eerst worden de dieren in quarantaine geplaatst en waarna het proces van resocialisatie plaatsvindt. Ze leren weer echt aap zijn en blijven onder onze zorg totdat we weten dat de natuur ze een nog beter leven zal geven. Hierna worden ze in een veilig stuk bos uitgezet en blijven dan nog enige tijd onder toezicht. Over anderhalf jaar is het dansaapjes project ten einde op Java. Deze grond is allemaal in bruikleen. En dat is dus tijdelijk. Mochten er dan nog aapjes op Java in beslag genomen worden, dan worden deze opgevangen op Sumatra. De apen die al eerder in beslag worden genomen zullen hun traject meteen al beginnen in het SWC.

Educatie

Het SWC leent zich uitstekend om te dienen als kenniscentrum. Waarbij met name de lokale bevolking onderwezen zal worden op meerdere gebieden, waaronder op het gebied van dierenleed, dierenverzorging en het vergaren van een andere manier van inkomen (anders dan dierenhandel).

Ook de grond waar groente en fruit verbouwd wordt, zal ingezet worden voor educatie, waarbij de lokale bevolking kan leren hoe de grond efficiënt (zonder het opraken van mineralen) en biologisch (zonder gebruik van pesticiden) benut kan worden. Daarbij is ‘zelfvoorziening’ een belangrijk woord. De grond voor het verbouwen van groente en fruit zal het Sumatra Wildlife Centre voorzien van de grote hoeveelheden ‘goed verbouwde’ groente maar ook de omwoners/werknemers die zich inzetten voor JAAN. Ook zij kunnen door de grond zichzelf voorzien van groente en fruit.